vineri, 25 ianuarie 2013

Repertoriu arheologic Zlatna

redat parţial, ca să ne facem o părere asupra bogăţiei de artefacte de pe teritoriul oraşului.

1. Din puncte neprecizate de pe teritoriul localităţii provin: a) o ceaşcă neolitică b) un celt de bronz de la sfârşitul epocii bronzului (Mz. Sibiu) c) un celt de bronz de tip transilvănean (Mz. Alba Iulia) …..e) un topor din cupru de tip Pătulele
2. Colţul lui Blaj –o aşezare aparţinând culturii Coţofeni III, peste care se suprapune un nivel Schneckenberg. Materialul recuperat constă în fragmente ceramice, unelte din os şi o figurină zoomorfă. 
3. Pe Măgura Dudaşului cu ocazia construirii coşului de evacuare a gazelor, a fost parţial distrusă o aşezare de la începutul epocii bronzului. Săpături de salvare au dus la recuperarea unui bogat material ceramic. (Mz. Alba Iulia) 
4.La locul numit „Făguleţ”, situat la sud de fosta Uzină, s-a descoperit în 1958 un depozit de la sfârşitul epocii bronzului, încadrat de unii cercetători în categoria Cincu-Suseni. Depozitul conţine 5 celturi, 2 fragmente de celturi, un ciocan de cupru, un fragment de sabie, 4 fragmente de seceri, 2 vârfuri de lance, fragmente de fibule de tip „pasmanterie”. (Muz. Alba Iulia). 
5.Pe muntele „Jidovul” au fost semnalate urmele unei cetăţi dacice. Pe locul indicat nu există însă nici o fortificaţie 
6.Ruinele oraşului daco-roman Ampelum semnalate încă din sec. XVI, au fost indicate la E de Zlatna, pe o distanţă de câţiva kilometrii, de la uzină până la poalele dealului Jidovu şi satul Pătrângeni; chiar în interiorul acestui sat s-au găsit inscripţii şi sarcofage; există de fapt o singură localitate romană mai întinsă, nu două aşezări distincte. Numeroase ziduri şi substructuri de clădiri au fost remarcate pe o întindere mare de teren, încă din sec. XVIII ( la 1717 se vedeau ziduri înalte). De aici provine majoritatea materialului arheologic din epoca romană, material care este foarte abundent şi variat; piese arhitectonice şi materiale de zidărie, monumente sculpturale, cărămizi, multe monumente epigrafice, vase de sticlă, bronz, tuburi de apeduct, obiecte de uz casnic, de podoabă, monede.
7.  În perioada 1970-1990 colecţionarul I.T. Lipovan a salvat numeroase şi variate materiale de epocă romană (monumente epigrafice şi sculpturale, ceramică, opaiţe şi statuete.monede), toate provenind din diverse puncte ale localităţii antice Ampelum. 
8.De pe raza localităţii se mai semnalează trei monede imperiale romane: Traian (103-111, sestertius), Marcus Aurelius (161-180, denar) ,Philippus I (sestertius).

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Scrie aici. De bine, de rău, numa' scrie...